Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Mše sv. s koledníky

V neděli 3. ledna se v kostele v Lomnici shromáždili koledníci z různých koutů farnosti, aby společně zahájili Tříkrálovou sbírku 2016. V závěru mše sv. dostali  od P. Ervína požehnání, které budou prostřednictvím této své služby vnášet do všech domovů, které navštíví. Vždyť nápis, který píší křídou nade dveře - K+M+B+2016 - latinsky - Christus mansionem benedicat, znamená "Kristus ať žehná tomuto domu"!

Koledníci z Lomnice a okolí nejsou jedinými tříkrálovými koledníky. Každý rok v první polovině ledna můžete v českých a moravských městech a vesnicích potkat na čtyřicet tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti nastarou lidovou tradici chodí od domu k domu, zpívají a koledují. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

Upřímně děkujeme všem koledníkům, kteří věnovali svůj čas, své síly a pohodlí, aby konali tuto službu, i těm, kdo přispěli jakoukoli finanční částkou. Kéž jim dobrý Bůh skutečně požehná!