Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Mše svaté pro děti

Během školního roku každý druhý pátek v měsíci byla v lomnickém kostele sloužena mše sv. pro děti. Stalo se již tradicí, že tyto mše jsou tematicky zaměřeny. Bylo tomu tak i letos. Tématem, které je sjednocovalo a provázelo, bylo "Kostely a kaple našich farností". Děti se v náboženství pečlivě připravovaly - připomínaly si zasvěcení jednotlivých kostelů a kaplí. Také vytvářely a malovaly různé předměty, které na začátku mše sv. v průvodu nesly k obětnímu stolu. Též se aktivně podílely na průběhu mše sv. - svým zpěvem, přímluvami, společnou modlitbou Otče náš kolem obětního stolu... Po skončení dostaly pracovní list, který mohly vyplnit a zopakovat si tak to, co slyšely v náboženství a během mše sv. Pokud se děti snažily, účastnily se mší sv. pro děti a vypracovaly pracovní listy, dostaly při mši sv. na závěr školního roku knižní odměnu.

Děkujeme dětem a jejich rodičům za všechny hezky strávené chvíle, které jsme mohli společně prožít, ať už během těchto milých mší sv. pro děti nebo na farním výletě dětí, při přespávání na orlovně, během adventního a postního programu pro děti, farního dne, prvního svatého přijímání, táboráku pro děti... Těšíme se na další setkávánísmiley