Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Pokračování oprav fasády kostela

Proběhla demontáž lešení části levé věže a průčelí kostela. Byly vyspraveny a natřeny báně obou věží a vyměněny žaluzie v oknech věží. Také pokračovaly zednické a malířské práce. V současné době se demontuje lešení a opravuje se římsa pod balustrádou. Ještě zbývá oprava soklu.

Upřímné díky a „Pán Bůh zaplať“ patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílejí na zdárném průběhu tohoto velkého díla, ať už modlitbou, darem či jiným způsobem.