Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Pouť ke Sv. Stanislavu

V neděli 8. května dopoledne vyšlo (a také vyjelo) od farního kostela v Lomnici procesí poutníků všech věkových kategorií nejen z lomnické farnosti, aby zahájili poutní sezónu poutí ke Sv. Stanislavu. U Sv. Stanislava se k nim připojil proud poutníků, který vyrážel z Černovic. Letošní pouť se konala již po desáté. Slavnostní poutní mši sv. celebroval P. Jaroslav Rašovský, farní vikář v Hodoníně. Přisluhujícími byli P. Ervín Jansa, P. Pavel Lazárek a jáhen Alois Nebojsa. P. Jaroslav se ve své promluvě zamyslel na textem evangelia, "Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne...". Vydáváme, my křesťané, svým slovem svědectví o Bohu? Umíme dodržet své slovo, slib? Po mši sv. se pak mnozí poutníci zdrželi a společně se svými známými prožili sváteční odpoledne, ti menší s nemalým úsilím obhajovali titul v pětiboji Staniborec. 

 
Upřímné Pán Bůh zaplať patří otci Ervínovi za organizaci pouti, otci Jaroslavovi za to, že přijal pozvání na letošní poutní mši sv. u Sv. Stanislava, a všem ostatním, kteří jakkoli přispěli svou pomocnou rukou při přípravách i samotné realizaci celé této poutní slavnosti.