Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Biřmování

Od října minulého roku se 36 biřmovanců z obou našich farností připravovalo v Lomnici, Brumově a Uníně na přijetí svátosti křesťanské dospělosti, na okamžik, kdy sami za sebe řeknou Bohu ANO, které za ně při svátosti křtu vyslovili jejich rodiče. Na jejich přípravu pak začátkem června navázala příprava farní - stejně jako před Letnicemi apoštolové s Pannou Marií po devět dní prosili o Ducha svatého, tak se i lomnická a unínská farnost spojily v modlitbě, aby vyprošovaly dary Ducha svatého jak biřmovancům, tak i všem, kdo tato dvě společenství tvoří. To vše vyvrcholilo v sobotu 10. června, kdy do Lomnice po sedmi letech zavítal otec biskup Vojtěch Cikrle, aby udělil svátost biřmování těm, kteří se na tento okamžik připravovali, a všem ostatním připomněl, že přijímání Ducha svatého nemá být jednorázovou událostí, ale každodenní součástí našeho života. Maria a Alžběta, jejichž setkání je vyobrazeno nad hlavním oltářem farního kostela, nechť jsou nám svědectvím toho, jak velké věci činí Bůh v životě těch, kteří mu s důvěrou řeknou své ANO a nechají se jím vést.

Upřímné díky patří biřmovancům za odvahu a vytrvalost, s nimiž vykročili a došli až k přijetí svátosti křesťanské dospělosti, o. Ervínovi a těm, kdo je na této cestě doprovázeli, a v neposlední řadě všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu samotného biřmování. Co říci závěrem? Duch svatý je jako elektřina, která nám dává potřebnou energii a uvádí náš život do chodu. Modleme se za naše biřmovance i za nás, aby tato "elektřina" s velkým E v našem životě nikdy nechyběla tak, jako chyběla ta opravdová přede mší svatou...

Foto: Vladimír Vecheta                                                               PATRONI BIŘMOVANCŮ