Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Pěší pouť ke Sv. Stanislavu

Měsíc květen otevírá nejen květy zahrad a luk, ale také poutní sezónu v naší farnosti. První poutí je už tradičně ta u Sv. Stanislava, kde se rok co rok scházejí poutníci z daleka i široka, a ani letos tomu nebylo jinak. V neděli 7. května vyrazila procesí z Lomnice a Černovic, jejich součástí byli také krojovaní. Zpočátku je sice provázelo deštivé počasí, v cíli cesty už na ně ale čekalo sluníčko a obloha téměř bez mráčku. Hlavním celebrantem letošní poutní slavnosti u Sv. Stanislava, která připadla na neděli Dobrého pastýře, byl P. Tomáš Šíma, duchovní správce farností Olešnice, Rovečné a Černovice, jenž se s P. Ervínem jako malý chlapec setkával v hodinách náboženství. Mezi početným zástupem poutníků byli přítomni také paní senátorka Jaromíra Vítková a pan poslanec Jaroslav Klaška. Po mši svaté čekalo na všechny malé občerstvení, na ty nejmenší navíc ještě soutěžní pětiboj Staniborec. Srdečné díky patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a samotné realizaci, i všem zúčastněným poutníkům, kteří dotvořili milou atmosféru tohoto slavnostního dne.

Foto: Vladimír Vecheta