Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurzy 2020/2021

Nabídka kurzů v brněnské (a dalších...) diecézích. Aktualizace 15. 9. 2020

article preview

Kurz Katecheze dobrého pastýře v Troubsku
Kurz je určen pro katechety a rodiče, kteří chtějí vychovávat své děti v křesťanské víře. Uskuteční se na faře v Troubsku ve dvou víkendových blocích, a to 7. a 8. listopadu 2020 a 17. a 18. dubna 2021. Lektorkami budou ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. (KTF UK Praha), a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D. (CMTF UP Olomouc). Přihlásit se můžete do 30. září 2020 elektronicky přes formulář nebo u paní Markéty Kozákové, e-mail <ma.hra@seznam.cz>, tel. 723 843 119. Podrobné informace o principech programu Katecheze dobrého pastýře jsou na katechezedobrehopastyre.cz.

Semináře Kreativní přístupy k Bibli
České katolické biblické dílo a redakce časopisu DUHA ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvou všechny zájemce k účasti na seminářích Kreativní přístupy k Bibli, které povede Dr. Anneliese Hechtová, lektorka německého Biblického díla. Semináře se uskuteční: 

  • České Budějovice 29. září 2020 16 až 21 h Čítárna Karla Skalického, bývalý domin. klášter, kontakt: <thavel@tf.jcu.cz>
  • Praha 30. září a 1. října 2020 17 až 21 h farní sál Vršovice, nám. Svat. Čecha 1348/3, kontakt: <info@biblickedilo.cz>
  • Olomouc 3. října 2020 9 až 15 h farní budova dómské farnosti, Mlčochova 5, kontakt: <info@biblickedilo.cz>

Další informace a přihlášky získáte na uvedených kontaktech.

Kurz duchovního doprovázení 2020
Kurz pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v rámci programu celoživotního vzdělávání. Je určen pro všechny zájemce, kteří se angažují v oblasti duchovního doprovázení nebo se na tuto službu připravují. Kurz proběhne od září do prosince 2020. Více informací naleznete na <https://czv.upol.cz>.

Animátorský kurz
Zájemci se ještě stále mohou přihlašovat na dvouletý animátorský kurz, který začne 25. září 2020. Kurz pořádá Diecézní centrum mládeže Brno a je vhodný pro mladé lidi od 14 let, kteří se chtějí aktivně zapojit ve své farnosti. Více na  http://mladez.biskupstvi.cz/dcm/animatorsky-kurz>. Uzávěrka přihlášek je týden před začátkem kurzu.