Jdi na obsah Jdi na menu

Kurzy 2022

26. 4. 2022

Letní kurzy Katecheze dobrého pastýře v Hradci Králové
Rodiče, katecheté a kněží, kteří hledají, jak vhodným způsobem vést děti ke vztahu s Bohem, se mohou zúčastnit pětidenních vzdělávacích kurzů Katecheze dobrého pastýře, které souběžně proběhnou od 25. do 29. července 2022 v Salesiánském domově mladých v Hradci Králové – Kuklenách. Účastníci si mohou vybrat, zda se zúčastní kurzu zaměřeného na děti ve věku 3 až 6 let (1. stupeň KDP) nebo kurzu pro děti ve věku 6 až 9 let (2. stupeň KDP). Více informací na webu  <https://katechezedobrehopastyre.cz> a na elektronické přihlášce. 

Konference Aktivizace života farností
Zájemci o problematiku života farností jsou zváni na konferenci, která se koná 24. května 2022 v Hradci Králové. Podrobné informace a podmínky registrace jsou na webu královéhradeckého biskupství, odkaz zde.

Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru – akreditovaný kurz
Sdružení Petrov, z. s., ve spolupráci se společností Etická výchova, o. p. s., nabízejí zdarma jednodenní kurz Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru, který je vhodný pro učitele, rodiče, kněze, katechety, vychovatele a všechny vedoucí, kteří pracují se skupinou dětí či dospívajících. Účastníci se během kurzu seznámí nejen s teoretickými poznatky o kyberšikaně, stalkingu a jiných rizicích, ale na vlastní kůži si vyzkoušejí i modelové situace, ve kterých se mohou oběti ocitnout. Účastníkům budou také nabídnuty podněty pro prevenci a pro řešení rizikových situací. 
Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělání pedagogických pracovníků. V nabídce jsou dva termíny konání kurzu:
16. května 2022 od 10:30 do 17 hodin v Brně, areál Petrova elektronická přihláška
4. června 2022 od 9 do 16 hodin v Brně, areál Petrova elektronická přihláška
V případě zájmu je možné uspořádat obdobný kurz i ve farnostech, např. pro mládež, biřmovance apod., informace podá Anežka Mrláková, e-mail: <mrlakova@biskupstvi cz>, tel. 533 033 229.

Letní teologický seminář v Brně na Petrově
Třetí ročník Letního teologického semináře se uskuteční od pátku 15. července do soboty 16. července v Brně, fara Petrov 9. Během přednáškových bloků vystoupí se svými příspěvky tito pozvaní hosté:
P. Mgr. Zdeněk Drštka: Člověk – Boží obraz a podoba, pátek od 13 do 17:15 h
P. ThLic. David Ambrož: Mesiánské zázraky, sobota od 9 do 15 h.
Podrobný program je na webu Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského - Letní teologický seminář 2022, přihlašuje se pomocí elektronického formuláře, který bude zavčas zveřejněn.