Jdi na obsah Jdi na menu

Orelsko-farní tábor 2019

3. 8. 2019

Den první, sobota 3. 8. 2019

"V šestistém roce života Noeho, sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl lijavec a trval čtyřicet dní a čtyřicet nocí." Gen 7,11n

Lijavec se skutečně strhl, ale archa má cíl, archa má směr, plaví se k Araratu na sever. Stylověji letošní tábor začít opravdu nemohl. Naštěstí se zdá, že čtyřicet dní a nocí Hospodin tentokrát milosrdně zkrátil na minuty. I tak byli po úvodním nástupu všichni durch. Na dobré náladě to však nikomu neubralo, a tak hodně štěstí, Noe! Popřejme všem naloděným šťastnou plavbu plnou hlubokých zážitků a legrace!

Den druhý, neděle 4. 8. 2019

"Potopa na zemi trvala čtyřicet dní, vod přibývalo, až nadnesly archu, takže se zdvihla od země. ... Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů." Gen 7,17; 7,24

Už sice neprší, ale vody stojí. Archa se houpá na hladině. Dokonce i hory jsou pod vodou. A tak si posádka našla originální kratochvíli: je libo kapku akrojógy? S tělem v kondici totiž mnohem lépe zvládnete noční výpravu, a ta byla opravdu náročná. Dobrou noc či ráno, rody Noemovy, a hodně sil do dalšího putování.

Den třetí, pondělí 5. 8. 2019

Čtyřicet dní a nocí na jedné palubě se všemi zvířátky světa, to dá zabrat i zkušeným farmářům. Dopoledne Noe a jeho nejbližší věnovali shánění potravy pro všechny hladové krky, odpoledne je pak čekala pořádná bojovka při jejich chytání. A kdo nechytil či nenasbíral, musel si nakoupit. Celotáborovka nabírá na obrátkách!

Den čtvrtý, úterý 6. 8. 2019

Příběh Noeho a jeho rodiny, jak známo, se odehrával v Mezopotámii. Toto slovo je z řečtiny a znamená "mezi řekami" (Eufrat a Tigris), jinak též Meziříčí. Bylo proto nasnadě strávit jeden den ve Velké Mezopotámii, tedy Velkém Meziříčí. Posádka archy se zde pokochala výhledem z věže kostela sv. Mikuláše, prohlédla si byt zvoníka, křesťanský i židovský hřbitov, navštívila zámek, poobědvala v parku a nechybělo ani velké řádění na koupališti s tobogánem či dlouho očekávané doplňování zásob v místních supermarketech. A aby byla změna, cestovala vlakem, nikoliv lodí.

Den pátý, středa 7. 8. 2019

Když se pustíte do počítání dnů, které Noe a spol. strávili v arše, dojdete k číslu 375, tedy rok a deset dní. Aby se archa nezměnila v ponorku, otevřela její posádka novým zážitkům a dobrodružství vrata dokořán. Pořídila fotodokumentaci pro budoucí generace, odhalila tajemství sběru kakaových bobů, pořádně si na palubě zaběhala, věnovala se zdokonalování v různých řemeslech a neodolala ani vydatné vodní bitvě. Ostatně jak jinak, když je vody všude kolem tolik... Po večeři pak následovalo překvapení: palubní kino. Dobrou noc a krásný nový den!

Den šestý, čtvrtek 8. 8. 2019

"Když pak přešlo čtyřicet dnů, otevřel Noe v arše okno, které udělal, vypustil krkavce; ten vylétával a vracel se, dokud se vody na zemi nevysušily." Gen 8, 6n

Nový den předznamenala blankytně modrá obloha. To nemohlo být špatné znamení, a také že nebylo. Noe vypustil krkavce, ale místo něj se na palubu vrátil otec Ervín. Celé společenství slavilo ve velké radosti a vděčnosti slavnostní mši svatou, kterou kromě obvyklých prvků provázela i modlitba tancem. Po krásném zážitku následoval společný oběd.

Den sedmý, pátek 9. 8. 2019

"Léta šestistého prvého, první den prvního měsíce, začaly vody na zemi vysychat. Tu Noe odsunul příklop archy a spatřil, že povrch země osychá. Bůh řekl Noemu a jeho synům: „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ Gen 8,13; 9,9-11

Nastal opravdu velký důvod k oslavě. Noe a jeho věrní přečkali potopu, dokázali se postarat o zvířata a zvládli nejrůznější nástrahy celého putování. Je čas děkovat a slavit. Den sedmý patří Bohu a odpočinku. Zita s Martinou už chystají "poslední oběd", táborníky čeká finále celotáborové hry a nám nezbývá, než popřát: šabat šalom! A šťastnou cestu domů.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Tábor 2019

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář