Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolčo je volným pokračováním výuky náboženství, setkává se každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. na faře. Jeho hlavním smyslem není hromadění informací, nýbrž společné prožívání víry a života takového, jaký je.

Tato stránka slouží především pro vnitřní potřebu spolča. Rádi zde uvítáme i ostatní návštěvníky, prosíme však o shovívavost, pokud vám nebude všechno srozumitelné na první pohled.
Spolčo tvoří parta mladých lidí, kteří se scházejí dobrovolně a rádi. Každý z nich má jiné nadání, někdo dobře vaří kávu, jiný zahradničí, čte, hraje na klavír, zpívá, sportuje, paří wowka či hraje fotbal. Ale všichni mají společného přítele, říká si Ježíš a nevadí mu hloupé otázky ani ztřeštěnosti.

 

SPOLČO 2011/2012             SPOLČO 2012/2013             SPOLČO 2013/2014

 

Datum Shrnutí

Odkazy

 25. září Milí spolčáci! Vítejte po prázdninách! Poté, co jsme se krátce představili a vytvořili pavučinu vztahů, jsme společně malovali Boží království, ráj. Mottem letošního Spolča je totiž "Společně vytváříme Boží království". I když jsme každý jiný, můžeme společně dokázat mnoho krásného - třeba vytvořit zárodek Božího království na této zemi...  
 3. října Zamysleli jsme se nad tím, čím se náboženství (Spolčo) liší od ostatních předmětů ve škole. Také jsme hledali odpovědi na otázky, které nám ve škole nezodpoví. Též jsme se připravovali na dětskou mši sv. - kdo je to misionář? Co jsou to misie? A co víme o matce Tereze? ...   
 10. října Připravovali jsme se na dětskou mši sv.  - vymýšleli přímluvy a spolu s mrňavou scholou nacvičovali na misijní neděli. Také jsme ale diskutovali o misiích, o matce Tereze (zvládli jsme i krátký film) a o adopci na dálku.  
 16. října Během setkání jsme se zamýšleli nad tím, jak velkou moc mají naše ruce. Ruce nejsou jenom k práci, ale rukama umíme také mluvit a vyjádřit složité věci. V našich rukou je také vepsáno jedno důležité poselství - nikdo druhý na celém světě není stejný jako já. Každý je originál. Takového mě Bůh stvořil a je to tak dobře. Každé moje jednání by mělo odrážet Boží dobrotu a lásku. Bůh sice nemá fyzické ruce, ... ale Ž 104:28, Iz 42:6  
 24. října Opakování je matka moudrosti. Před tím, než jsme šli na farní dvůr hrát vracku jsme zopakovali, co známe z Bible.  
30. října Protože se blíží Slavnost všech svatých a více pamatujeme na věrné zemřelé, zašli jsme na hřbitov krátce se pomodlit a zapálit svíčku. Také jsme se dotkli tématu odpustků.  
7. listopadu Prohlíželi jsme obrazy od malířky Sigmund May, na kterých je zvýrazněn motiv rukou. Zamýšleli jsme se nad tím, jak se Pán Ježíš lidí dotýkal, jak jim pomáhal. Na závěr setkání jsme si uvědomili, že ruce, které lijí na křtěného vodu, jsou ruce Ježíše, které dávají křtěnému nový život. Rukama, které rozdávají chléb a víno jako posilu pro život, láme a rozdává chléb a víno Ježíš.  
13. listopadu Připravujeme se na dětskou mši sv. Kdo je to "svatý"? Po dlouhé diskusi jsme došli k závěru, že "svatý" je ten, kdo se snaží žít s Ježíšem, i když ví, že je sám chybující. Svatý může být tedy každý z nás!  
21. listopadu Biblický kvíz + zamyšlení se nad úryvkem z Matoušova evangelia (Mt. 25, 31-46).  
27. listopadu Připravovali jsme se na dětskou mši sv. Co víme o Panně Marii? Čím nám může být vzorem? Jak ji můžeme napodobovat?  
4. prosince Spolčáci se zúčastnili dětské mše sv. - čtení, zpěv ve Schole, vymýšlení a četní přímluv... Tématem byl advent - doba Mariina.  
11. prosince Vánoce ... co patří k Vánocům? Patří k nim i ticho? Potřebujem vůbec ticho?  
18. prosince Vánoční setkní s P. Ervínem - povídání, mlsání, ... Ani se některým nechtělo domů wink  
15. ledna Zopakovali jsme, o čem jsme si povídali v loňském roce a navázali jsme dalšími myšlenkami. Komunikujeme nejenom pomocí gest, ale hlavně prostřednictvím slov. Pokud chceme sdílet svoje pocity, myšlenky a prožitky, je velice obtížné je verbálně popsat. Používáme proto obrazná vyjádření. Ve stejné situaci byli i pisatelé Bible, když chtěli popsat svoje zážitky s Bohem. Mluvili proto v obrazech - Bůh je jako...  
29. ledna Sešlo se nás jenom málo, přesto jsme povykládali, posdíleli...  
5. února Zkoušeli jsme také mluvit v obrazech a přirovnáních. Můj kamarád je jako...  
12. února Připravujeme se na dětskou mši. sv. Kolem nás se pohybuje spousta lidí, kteří jsou nemocní, trpící, potřební, osamocení... Jak jim já konkrétně mohu pomoci?  
19. února Co bylo včera za den? A co víme o postní době? Brainstorming, myšlenková mapa.  
5. března Postní doba je dobou, kdy se více zamýšlíme nad svým životem, klademe si otázky a hledáme odpovědi. Jednou z otázek, na kterou lidé hledají odpověď je otázka po smyslu utrpení. Také jsme se ji pokusili zodpovědět.  
12. března

Dokončujeme téma z minula - pomocí příběhu zkoušíme najít odpověď na otázku - Proč to, Bože, dopouštíš?

Tento víkend pojedeme na víkendovku. Těšíte se? Já moc!smiley Probíráme program, plánujeme, vymýšlíme a chystáme se.

 
19. března Připravujeme se na dětskou mši sv. Co víme o nenápadném muži, tesaři, který se nebál přijmout těhotnou ženu Marii z Nazareta, která čekala Božího Syna?  
26. března Co nás nyní čeká? Velikonoce přece! Co o nich vůbec víme? Při diskusi nad velikonočním příběhem se vyrojila spousta otázek, třeba - když si upeču doma nekvašený chleba, může se použít v kostele místo hostií?wink  
9. dubna Sešli jsme se, povídali, sdíleli ...  
16. dubna Připravujeme se na páteční dětskou mši sv. Čteme úryvky z různých evangelií a porovnáváme je. Zjistili jsme, že se při líčení stejného příběhu v některých drobnostech liší. Každý evangelista má totiž jiný úhel pohledu a Bible navíc není učebnicí dějepisu nebo souhrnem historických dat. Kdybychom se zaměřili jenom na hledání historických fakt, uniklo by nám to podstatné - a to je, že Pán Ježíš vstal z mrtvých! Také jsme se zamysleli nad příběhem nevěřícího Tomáše. Co je to víra? Patří k ní pochybnosti? Měla to Marie a Tomáš jednodušší než my dnes?  
23. dubna Kdo to byl Náman Syrský? Jaké poučení si můžeme vzít z jeho životního příběhu?  
30. dubna Co je základem naší víry? Co je vůbec víra? Vyvíjí se nějak? Jak si víru udržet?  
7. května Pokračujeme tématem z minulého setkání - na základě Janova evangelia (Jan 20, 1-18) se zamýšlíme nad vírou Marie Magdalské. Jaká je moje víra?  
21. května Všichni tvoříme společenství. Jaký jsem já? Jací jsou ostatní lidé v našem okolí? A můžu já svým chováním něco ovlivnit? Na každém z nás přece záleží, každý je důležitý!  
28. května

Letošní poslední Spolčo... Nějak rychle to všechno uběhlo smiley Sešli jsme se v cukrárně, dali si vynikající zmrzlinový pohár, poklábosili, rozloučili se...

Milí Spolčáci, krásné prázdniny! Sejdeme se na farním táboře a potom se těším na další setkávání ve Spolčuwink

 

 

 

Vede: Mgr. Maruška Horká, tel.: 728 856 330, e-mail: mhorka@email.cz