Jdi na obsah Jdi na menu

4. neděle postní - RADOSTNÁ

21. 3. 2020

Milí přátelé,

prožíváme už 4. neděli postní, která je označena jako radostná. Asi v současné době ani moc radosti necítíme a nevidíme, spíš omezení. Život kolem nás jakoby vyhasl. Ani slepý z evangelia necítil asi žádnou radost a v takových situacích se hledá příčina - kdo za to může? I v těchto chvílích takové otázky často slyšíme. Ale nechme mudrování. Tělesně slepému Ježíš vrací zrak. Jde tu ovšem o víc, než jen o tělesné vidění. Ti farizeové mají oči dobré, a přesto ne farizeové, ale ten slepý teď vidí Ježíše. Hlouběji, než jen očima, spíše srdcem. Uvěřil, že je to Mesiáš. Slepý se dal přivést ke světlu víry, naopak farizeové, ti, co mají oči v pořádku, se v tomto vyprávění jeví jako nevidoucí a zaslepení. Jak strašná může být duchovní slepota. Kéž bychom si to uvědomovali také my. Ježíš chce také nás  uzdravit, záleží ale na nás, zda-li chceme. Slepý chtěl, farizeové nechtěli... Mějme oči i v této době upřeny na Ježíše a nechme se obdarovat. I dnes se dějí zázraky.


Připomínám, že ačkoliv je v této době hodně omezení, stále je možná individuální duchovní služba udělování svátostí.

Denně při mši sv. pamatuji na vás, na vaše drahé, na nemocné, na lékaře a všechny, kdo ošetřují nemocné a na úmysly mše sv. a vyprošuji všem dar zdraví a Boží blízkost.

Kromě sledování mše sv. na  televizi Noe či poslech v rádiu Proglas můžete si prožívat i svou rodinnou bohoslužbu slova. Náměty jsou k dispozici na těchto stránkách. BOHOSLUŽBU SLOVA NA 4. NEDĚLI POSTNÍ najdete přímo zde.

Ve 20 hodin každý večer pamatujeme modlitbou růžence a prosíme za zastavení pandemie koronaviru a za ochranu našich rodin.

P. Ervín Jansa


S JEŽÍŠEM NA HOŘE

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní s přesahem ke 2. neděli velikonoční, rok 2020, nedělní cyklus A

4. neděle postní: „Blahoslavení chudí v druce.pnguchu, neboť jejich je nebeské království.“ (Mt 5,3)
Inspirace pro katechezi: V evangeliu této neděle čteme příběh o uzdravení slepého a o jeho obhajobě před farizei (Jan 9,1-41). Kde vzal nevzdělaný chudobný člověk takovou pohotovost a odvahu, aby před váženými představiteli židovské obce obhájil Ježíše, se kterým se setkal jen jednou? Odpověď nám mohou poskyt¬nout Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,3). Uzdravený slepec byl totiž příkladem člověka, kterého lze nazvat „chudým v duchu“. Není to proto, že by nebyl dostatečně vzdělaný nebo že by měl málo majetku. Papež František říká, že chudoba v duchu souvisí s tím, „do čeho vkládáme jistotu svého života“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 67). Pokud jsou to majetek, vzdělání, úspěch, zdraví, lidé či naše práce, časem hrozí, že budeme na těchto jistotách závislí, a kdybychom o ně přišli, náš život by se mohl zhroutit. Uzdravený člověk z dnešního evangelia svoji naději vložil do Ježíše, Božího Syna. Proto s ním neotřáslo vůbec nic, ani to, že ho farizeové vyhnali. Zkusme se proto v následujícím týdnu zamýšlet nad tím, co je pro nás v životě důležité a co je naším pokladem.

ODKRÝVÁME PRAVÝ POKLAD

Malé děti: Poprosím a poděkuji.
Školáci: Poděkuji těm, kdo mi pomáhají. 
Mládež a dospělí: Budu si vážit obětavosti druhých, poděkuji jim.