Jdi na obsah Jdi na menu

SVATÝ TÝDEN

4. 4. 2020

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Květnou neděli ke stažení zde

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve s dětmi na Květnou neděli ke stažení zde

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Zelený čtvrtek ke stažení zde - včetně modlitby v Getsemanech

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Zelený čtvrtek s dětmi ke stažení zde 

pdf-ikona.pngZelený čtvrtek - vystřihovánka "Večeřadlo" - pro domácí liturgii s dětmi, ke stažení zde - vymalujte a vystřihněte

veceradlo_rozlozene.jpg veceradlo_stul.jpg veceradlo-po-vzkriseni.jpg veceradli_komplet.jpg

pdf-ikona.pngObřady Velkého Pátku v domácí církvi ke stažení zde - včetně novény a korunky k Božímu milosrdenství

pdf-ikona.pngObřady Velkého Pátku v domácí církvi s dětmi ke stažení zde

pdf-ikona.pngVelká cesta - velkopáteční cesta dějinami spásy, hra i modlitba pro rodiny s dětmi (i do terénu)

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Velikonoční vigílii ke stažení zde

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Velikonoční vigilii s dětmi ke stažení zde - pozor, vyžaduje přípravu

pdf-ikona.png

Liturgie domácí církve na Boží hod velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání - neděle) zde

pdf-ikona.pngLiturgie domácí církve na Boží hod velikonoční s dětmi (neděle) zde


OHLÁŠKY NA SVATÝ TÝDEN:

 • Na Květnou neděli budou požehnány "kočičky", které budou umístěny v koších v předsíni kostela u kříže. Od 8 hodin si je můžete vyzvednout. Budou tam do té doby, než se rozeberou.
 • Na Květnou neděli v 11 hodin se rozezní v brněnské diecézi kostelní zvony. Na přání otce biskupa se máme spojit v modlitbě Otče náš, jako děti jednoho Otce.(více list otce biskupa)
 • Ve Svatém týdnu bude kostel otevřený k modlitbě v těchto časech
  • Pondělí a úterý od 15 - 16 hodin
  • Středa až sobota od 8.00 - 9.00 hodin
  • Neděle 9.00 - 10.00 hodin
  • O udělení svátostí může každý požádat, zvláště v naléhavých případech. V uvedených časech budu k dispozici v kostele. Jinak dle rady papeže Františka využívejte v této době "zpověď touhy" a duchovní sv. přijímání.
 • Ve Svatém týdnu budou mše sv. a obřady bez účasti lidu, jen s přisluhujícími, jak je stanoveno. Jako nabídku přijměte jednak možnost domácí rodinné liturgie, vše je na stránkách farnosti, je to krásné a užitečné, a jednak televizi Noe a rádio Proglas.

Pamatuji na vás v modlitbě i při mši sv., můžete volat, psát nebo se stavit. Přeji vám všem hluboké prožití Svatého týdne a požehnané svátky Kristova Zmrtvýchvstání. I když to bude letos jinak, ale i tato změna pro nás může znamenat více, než si myslíme. Záleží na každém z nás.

P. Ervín Jansa

S JEŽÍŠEM NA HOŘE

Projekt Diecézního katechetického centra v Brně pro dobu postní s přesahem ke 2. neděli velikonoční, rok 2020, nedělní cyklus A

blah_tisi.jpg6. neděle postní (Květná): „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“ (Mt 5,5)
Inspirace pro katechezi: Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,14-27,66). Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov „Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme velký symbol (srov. Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před žalobci. Není to však tichost pramenící ze slabosti, ale z pokory, která zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat. Doba, ve které žijeme, přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat si reklamu, pokořit své soupeře. Tichost a po¬kora se moc „nenosí“. Přesto však příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když totiž někdo umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat vlídně a s úctou, pročišťuje atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím nahradit. Pokusme se v tomto týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše vztahy promění.

UČÍME SE POKOŘE
Malé děti: Nebudu se vztekat, když mi něco nejde.
Školáci: Nerozčílím se, když něco trvá dlouho a nedaří se to. 
Mládež a dospělí: Zůstanu v klidu, i když všechno není hned.