Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace Lomnice

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši."

1Sol 16-18

Milí, přátelé, mějme odvahu a sílu přijmout v pokoře následující body vycházející z momentální situace:

- mše sv. od pondělí 23.11. s max. účastí 20 osob (podle úmyslu)
- pohřby od 23.11. max. 20 osob
- sv. přijímání  středa – pátek přede mší sv., neděle 8.30 – 9.00 
- sv. smíření přede mší sv. a na požádání kdykoliv
- na požádání vám kněz nebo akolyté přinesou sv. přijímání domů
- sledujte přenosy bohoslužeb v televizi nebo přes počítač
- připravte si a prožijte domácí bohoslužbu v rodinném kruhu
- večer ve 20.00 osobní modlitba růžence za odvrácení pandemie
- dodržujme pravidla hygieny
- buďme k sobě ohleduplní a neobviňujme druhé
- pamatujme na lékaře, zdravotní personál, nemocné a umírající
- pamatujme na sebe navzájem
- udílení svátostí dle rozpisu nebo na požádání kdykoliv                   
                                                       
K tomu vám ze srdce žehná P. Ervín