Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace Unín

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši." 

1Sol 16-18

Milí, přátelé, mějme odvahu a sílu přijmout v pokoře následující body vycházející z momentální situace:

- na požádání vám kněz nebo akolyté přinesou sv. přijímání domů
- sledujte přenosy bohoslužeb v televizi nebo přes počítač
- připravte si a prožijte domácí bohoslužbu v rodinném kruhu
- večer ve 20.00 osobní modlitba růžence za odvrácení pandemie
- dodržujme pravidla hygieny
- buďme k sobě ohleduplní a neobviňujme druhé
- pamatujme na lékaře, zdravotní personál, nemocné a umírající
- pamatujme na sebe navzájem
- udílení svátostí dle rozpisu nebo na požádání kdykoliv                                 
                                                       
K tomu vám ze srdce žehná P. Ervín