Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace a náměty

Katolická biblická federace vyhlásila rok 2020 jako Rok Božího slova. Ten se slaví od 1. prosince 2019 do 30. září 2020, kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, překladatele Písma svatého. Letos uplyne 1600 let od jeho úmrtí.

article preview

logo_rok_boziho_slova.pngTento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřili jak sv. Jan Pavel II. (Tertio Millenio Adveniente, čl. 36), tak i papež Benedikt XVI. v návaznosti na biskupskou synodu v roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174).

Neděle Božího slova a Den Bible

Svatý Otec vyhlásil 3. neděli v liturgickém mezidobí jako Neděli Božího slova. V České republice jsme slavívali Den Bible na konci liturgického roku, v listopadu. Pro letošní rok se bude v naší církvi slavit jak Neděle Božího slova (26. 1. 2020), tak Den Bible (15. 11. 2020). Od roku 2021 bude Den Bible nahrazen Nedělí Božího slova.

Jak na to?

Impulsy a náměty k prožívání Roku Božího slova ve (farních) společenstvích i doma budou průběžně aktualizovány:

  • „farní kavárna“ s pokrmy z biblických dob (chléb, víno, med, olivy, čočka, beránek, nekvašený chléb…)
  • vývěska s biblickou tématikou (např. plakát ke Dni Bible)
  • biblicke_postavicky.jpgbiblická výstava (obsah podle místních možností)
  • výstava různých vydání Bible, které mají farníci doma
  • opisování části Bible v kostele nebo na jiném vhodném místě (popř. v rodinách)
  • biblické hry (např. aktivity, Kdo je kdo I. část a II. část, Město, jméno
  • ekumenická bohoslužba slova
  • Neděle Božího slova v rodině: příprava rodičů s dětmi na nedělní biblické texty (výbornou pomůckou je komplet sešitků k Misálku nejen pro děti od Marie Nedbalové, lze objednat na liturgieprodeti.cz)
  • Neděle Božího slova individuálně: věnovat četbě Bible delší čas než obvykle, spolupracovat při realizaci farních aktivit
  • Biblické postavičky

Pomůcky:

Řekli k tomu

Aperuit illis: apoštolský list daný „motu proprio“ (z vlastní iniciativy) papeže Františka k zavedení neděle Božího slova

Dopis Dominika kardinála Duky ke dni a roku Bible

 

 

Zdroje informací: České biblické dílo