Jdi na obsah Jdi na menu

Farní pouť do Neratova

Počasí ve středu 8. 5. 2019 turistice sice zrovna nepřálo, foukal totiž silný vítr, nicméně z Lomnice přesto vyrazily dva autobusy odhodlaných poutníků směrem na sever do 125 km vzdáleného Neratova v Orlických horách. Toto místo je známé pohnutou historií i velmi silnou přítomností. Po odsunu německého obyvatelstva, k němuž došlo po 2. světové válce v letech 1945 – 1946, obec téměř zanikla. Koncem 50. let 20. století se v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie propadla střecha, v 80. letech v něm rostly stromy a v obci žili dva stálí obyvatelé. 

V roce 1992 založil P. Josef Suchár Sdružení Neratov, jehož cílem byla obnova vesnice. V srpnu 2016 v ní žilo asi 60 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu a obec se naplňovala v zimních a letních měsících díky chalupářům a rekreantům (1). Sdružení Neratov se postupně zaměřilo na pomoc dospělým s lehkým mentálním postižením a postiženým dětem. Díky péči o ně tu získali práci další lidé. Sdružení provozuje chráněné dílny, dále hospodu, jídelnu či obchod a rekreační zařízení. (2) Sdružení také dále opravuje místní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dostal unikátní skleněnou střechu ve tvaru kříže, konají se v něm pravidelné bohoslužby i poutní slavnosti a koncerty.

Lomničtí poutníci nejprve prožili společnou mši svatou s poutníky z Řečkovic, Vícova u Prostějova a salesiány z Pardubic. Nesla se v duchu prosté a čisté vděčnosti, radosti i proseb v jednotě putujícího společenství. Poté následoval prostor pro prohlídku místa, setkání s P. Josefem Suchárem a jeho vyprávění. Ve 13:00 hod. zakončila lomnická výprava májovou pobožností své putování a vydala se na cestu zpět domů.

Z neratovského kostela a jeho okolí se opět stalo poutní místo s velmi silným nábojem. Navzdory menším komplikacím si lomničtí poutníci odvezli nejen krásné vzpomínky, ale i touhu opět se sem vrátit. Nezbývá než jim popřát, aby se jim jejich přání splnilo. A nám všem, aby poutníci do Lomnice odjížděli od nás se stejnými pocity.

Foto: Zita Kopáčková

(1) https://cs.wikipedia.org/wiki/Neratov_(Barto%C5%A1ovice_v_Orlick%C3%BDch_hor%C3%A1ch)

(2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Such%C3%A1r