Jdi na obsah Jdi na menu

Postní doba

Popeleční středou jsme vstoupili na čtyřicetidenní cestu směřující k Velikonocům. Každou neděli letošní postní doby jsme svou pozornost zaměřovali na jednu z postav, jež se s Ježíšem setkaly během jeho umučení a smrti na kříži, a zvláště pak na to, jakým způsobem prokázaly Pánu svou lásku. V následujícím týdnu jsme se pak učili následovat jejich vzor a chovat se vůči svým bližním podobně jako Panna Maria, apoštol Jan, Josef z Arimatie a Nikodém, lotr po pravici, Marie Magdaléna a Šimon z Kyrény k Pánu Ježíši. 

Foto: Zita Kopáčková