Jdi na obsah Jdi na menu

Tříkrálová mše svatá

O slavnosti Zjevení Páně, která je spjata s postavami tří mudrců klanějícími se Jezulátku, jsme prožili mši svatou za účasti mnoha korunovaných hlav. V tento den totiž v lomnické farnosti začal požehnáním koledníkům další ročník Tříkrálové sbírky. V následujících dnech pak postupně dveře všech domů po celé farnosti začal zdobit nápis K M B 2019 představující modlitbu Kristus ať žehná tomuto obydlí v celém roce 2019. Díky patří všem, kdo toto dílo jakoukoli částkou podpořili, i samotným koledníkům za jejich nasazení a nesení radostné zvěsti o narození Děťátka. 

Foto: Zita Kopáčková