Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změna času

V neděli 30. října ve 3.00 hod. dochází k posunu času o hodinu zpět. V tomto týdnu začíná zimní pořad bohoslužeb - večerní mše sv. budou již v 17.30 hod.   
 

Koncert na poděkování

S příchodem doby velikonoční započala oprava fasády průčelí a věží farního kostela, které se na několik měsíců skryly našim pohledům za lešení, aby nyní mohly opět v plné kráse zdobit lomnické náměstí a již zdaleka vítat každého, kdo do Lomnice přijíždí. Toto velké dílo by se jen stěží mohlo uskutečnit bez pomoci mnoha dobrodinců, kterým patří upřímné díky. A samozřejmě ani bez Božího požehnání, bez něhož je marné všechno lidské namáhání. Jako pomyslná tečka za touto fází oprav fasády a jako díkůvzdání Bohu za podařené dílo se v neděli 13. listopadu uskuteční koncert duchovní hudby. Vystoupí Eva Vlčková Nedomová (soprán), Jana Boudjaoui (violoncello) a Aleš Tomášek (varhany). Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dofinancování oprav kostela. 
 

Dušičkový oktáv

V prvních osmi dnech měsíce listopadu zvláštním způsobem pamatujeme na ty, kteří nás předešli na věčnost. Slavnost Všech svatých nám ukazuje nejen na světce, kteří byli kanonizováni církví, ale také na všechny ty, kteří došli plného společenství s Bohem a o jejichž svatosti ví jen on sám. Připomíná nám tak, že každý z nás je povolán ke svatosti a má o ni ve svém životě usilovat. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé nás zve k modlitbě za naše zemřelé bratry a sestry, kteří se na život ve spojení s Bohem teprve připravují. 
 

Plnomocné odpustky

Kdykoli během roku můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. K tomu je zapotřebí vykonat svátost smíření, přijmout Eucharistii, pomodlit se na úmysl Svatého otce a vykonat skutek, na který je odpustek vázán - od 1. do 8. listopadu je tímto skutkem návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé nebo 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den návštěva kostela spojená s modlitbou Věřím v Boha a Otče náš. Plnomocný odpustek pro duše v očistci lze tímto způsobem získat každý den během dušičkového oktávu.
 
Ti, kteří ze závažných důvodů nemohou odpustky získat v těchto osmi dnech na začátku listopadu, tak mohou na základě výjimky učinit již od 25. října.
 

Setkání biřmovanců

Lomnice - čtvrtek 10. listopadu v 18.00 hod. na faře
Unín - neděle 23. října v 8.45 hod. v kostele
Brumov - sobota 29. října v 18.00 hod. v kapli 
 
 

 

I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy.

sv. František z Asissi