Jdi na obsah Jdi na menu
 


Haléř sv. Petra

Na konci února slavíme svátek Stolce sv. Petra. Kolem tohoto svátku probíhá na celém světě sbírka Haléř sv. Petra, jejíž výnos používá Svatý otec k tomu, aby mohl jménem celé církve pomáhat obětem živelných katastrof, válečných konfliktů a dalším lidem v nouzi. Tato sbírka bude v neděli 26. února

 

Karneval

kar.png

Víkend před Popeleční středou tradičně patří rozvernému masopustnímu veselí. Nejinak tomu bude v Lomnici, kde se v neděli 26. února na sokolovně uskuteční karneval, na nějž Orel jednota Lomnice a TJ Sokol Lomnice zvou všechny děti tělem i duchem.

 

Postní doba

Popeleční středa je pomyslnou branou, skrze niž se každý rok vydáváme na čtyřicetidenní cestu postní dobou. Je to období vážné, ale ne smutné. Připomínáme si, co Bůh podstoupil z lásky ke každému z nás. Postní doba obrací náš pohled k Ježíšovu kříži, který nás učí nepodléhat malomyslnosti a uchovat si naději i v těžkých chvílích našeho života. Postní doba totiž ústí do Velikonoc - jejich těsné a nerozlučné spojení nás vede k tomu, abychom za křížem svého života nepřestávali vidět světlo velikonoční radosti. 

 

Popeleční středa

Postní doba nás nás povzbuzuje, abychom se snažili rozlišovat, co je v našem životě opravdu důležité, a bez čeho se naopak dokážeme obejít. Popeleční středa, připadající na 1. březen, a Velký pátek jsou spojeny s přísným půstem. Věřící od 14 let dodržují půst od masa, od 18 do dosažení 60 let také půst újmy. Nemoc a těžká fyzická práce od půstu újmy osvobozují. Co si odřekneme a co omezíme v dalších dnech, to už je na každém z nás. 

 

Popelec

Čin pokání a věř evangeliu nebo Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš - těmito slovy dělá kněz popelem na čelo znamení kříže, které má symbolizovat snahu o pokání a obnovu sebe sama. V našich farnostech bude popelec udílen na Popeleční středu a o 1. neděli postní.  

 

Setkání biřmovanců

Lomnice - pátek 3. března v 18.00 hod. na faře

Brumov - sobota 25. února v 18.00 hod. v kapli 

Unín - neděle 19. února v 8.45 hod. v kostele

Společné setkání - sobota 29. dubna v Lomnici

 

Celostátní setkání mládeže

V mnoha mladých dost možná ještě nyní doznívají zážitky z loňských Světových dní mládeže v Krakově. Na tuto velkou událost letos naváže Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude zcela jistě chudší co do účastníků, ale jistě ne co do přátelských setkání a sdílení radosti z víry. Setkání, jehož mottem je v Bibli nesčetněkrát se opakující Nebojte se!, bude probíhat ve dnech 15. - 20. srpna. Co vás, milí mládežníci, v Olomouci čeká? To a mnohem více se dozvíte zde.

 

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.

sv. Terezie z Kalkaty