Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tříkrálová sbírka 2016 - výsledky

Tříkrálová sbírka 2016 vynesla celkem 96 022 631 Kč. Částka je o více než šest a půl milionu vyšší než v loňském roce. Výsledky podle diecézí zde.
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 ve vesnicích lomnické farnosti činí 103 291 Kč, ve vesnicích unínské farnosti 33 200 Kč. Všem dárcům patří upřímné díky a Pán Bůh zaplať. Přehled výsledků podle jednotlivých vesnic obou farností zde
 

Postní doba

Popeleční středou, která letos připadá na 10. února, začíná postní doba, čtyřicetidenní duchovní příprava před velikonočními svátky. Toto liturgické období se pro každého z nás může stát příležitostí k vnitřnímu obrácení a obnovení opravdového vztahu s Bohem. Poselství papeže Františka k postní době zde
 

Popeleční středa

První den postní doby, Popeleční středa, je stejně jako Velký pátek dnem přísného postu. Půstem od masa jsou vázáni všichni věřící od 14 let, půst újmy (jedno velké jídlo během dne) dodržují všichni věřící od 18 do 60 let. Nemoc a těžká fyzická práce od půstu újmy osvobozují.
 

Popelec

Během bohoslužeb na Popeleční středu a první neděli postní bude udělován popelec, znamení obrácení. Při jeho udělování se říká Čiňte pokání a věřte evangeliu, nebo také Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš, což nám připomíná pomíjivost lidského života i tohoto světa a obrací naši pozornost k Bohu, který byl, je a bude a jehož láska k nám nikdy nepomíjí.  
 

Křížová cesta

Postní dobou nás každoročně provází pobožnost křížové cesty, v níž spolu s Ježíšem kráčíme ulicemi Jeruzaléma od Piláta až na Golgotu a rozjímáme o jeho utrpení. Ve farním kostele v Lomnici budeme křížovou cestu prožívat každý pátek od 17.00 hod. (přede mší sv.) a každou neděli od 14.00 hod.   
 

 

 

Dělejme, co můžeme, a Bůh udělá, co my nemůžeme.

sv. Jan Bosco