Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Změna času

V neděli 26. března dochází ke změně času. Tímto dnem začíná letní pořad bohoslužeb - večerní mše svaté budou bývat od 18.30 hod. 

 

Poutě a akce v roce 2017

Odkaz na přehled poutí a doprovodných akcí lomnické a unínské farnosti na rok 2017 najdete na horní liště. Bude k dispozici také v tradiční papírové podobě.   

 

Květný pátek ve Sloupu

sloup-----kopie.pngKaždoročně o Květném pátku (letos 7. dubna) přicházejí poutníci k Panně Marii Bolestné do Sloupu, aby jí zde svěřili to, co je tíží, co je sráží k zemi na cestě životem. Při pohledu na Bolestnou Matku se Synem na klíně se učí chápat smysl svého kříže, přijímat jej s hlubokou důvěou, že sám Bůh jej nese s námi a že také u našeho kříže stojí Matka, aby nám dodávala sílu svou přítomností. 

Program pouti tvoří sedm mší svatých na připomínku bolestí Panny Marie. Bohoslužbu v 8.00 hod. bude slavit Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, hlavní bohoslužbu v 10.30 hod. pak Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. Ve 13.00 hod. začíná křížová cesta, po ní následuje sv. požehnání. Na pouť bude vypraven autobus, odjezd v 6.30 hod. od kostela v Lomnici.  

 

Diecézní setkání mládeže

Setkání s přáteli, katecheze, dopolední přednášky, workshopy a mše svatá budou součástí v pořadí již 27. setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem. Konat se bude v sobotu 8. dubna od 8.30 do 16.00 hod. v Brně, začátek je v katedrále sv. Petra a Pavla. Mottem letošního setkání je citát z Lukášova evangelia: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.  

 

Žďárské pašije

sloup-----kopie--2-.pngPašijová hra Co se stalo s Ježíšem? v podání farníků obou žďárských farností dává mimořádnou příležitost prožít události, které si připomínáme ve Svatém týdnu - umučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Odehraje se již tradičně v úterý Svatého týdne (11. dubna) od 20.00 hod. v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáru nad Sázavou. V případě dostatečného zájmu bude na pašije vypraven autobus.   

 

Setkání biřmovanců

Lomnice - pátek 24. března v 18.00 hod. na faře

Brumov - sobota 8. dubna v 19.15 hod. v kapli 

Unín - neděle 26. března v 8.45 hod. v kostele

Setkání všech - sobota 29. dubna v Lomnici

 

Celostátní setkání mládeže

V mnoha mladých dost možná ještě nyní doznívají zážitky z loňských Světových dní mládeže v Krakově. Na tuto velkou událost letos naváže Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude zcela jistě chudší co do účastníků, ale jistě ne co do přátelských setkání a sdílení radosti z víry. Setkání, jehož mottem je v Bibli nesčetněkrát se opakující Nebojte se!, bude probíhat ve dnech 15. - 20. srpna. Co vás, milí mládežníci, v Olomouci čeká? To a mnohem více se dozvíte zde.

 

Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš.

sv. Jan Pavel II.