Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

První svaté přijímání

V neděli 28. května přijme 25 dětí z naší farnosti poprvé do svého srdce Pána Ježíše v Nejsvětější svátosti oltářní. Tento velký den pro ně i pro nás všechny společně prožijeme při mši svaté od 9.30 hod. ve farním kostele v Lomnici. Přípravné setkání prvokomunikantů bude v sobotu 27. května od 14.00 hod. v Lomnici. Při něm budou moci děti, jejich rodiče i kdokoli další přijmout svátost smíření.

 

Farní příprava na biřmování

spiritul-guidance1.jpgOd října minulého roku se v Lomnici, Brumově a Uníně připravují více než tři desítky biřmovanců na přijetí svátosti křesťanské dospělosti. Jejich příprava se završí v sobotu 10. června při mši svaté v 10.00 hod., kdy jim otec biskup Vojtěch Cikrle udělí svátost biřmování. Rádi bychom vás pozvali nejen ke společnému prožití této slavnosti, ale také k duchovní přípravě na ni - k modlitbě za biřmovance a za celou lomnickou a unínskou farnost. Před sesláním Ducha svatého, jež si budeme připomínat v závěru doby velikonoční, se učedníci s Pannou Marií po devět dní společně modlili a prosili o Ducha svatého. Stejně tak se i my chceme spojit v modlitbě a vyprošovat hojnost darů Ducha svatého biřmovancům i každému z nás. Duchovní příprava před biřmováním bude probíhat od 1. do 9. června. Text novény zde.      

 

Setkání biřmovanců

Unín - neděle 4. června v 8.45 hod. v kostele

 

Závěrečné setkání všech biřmovanců

pátek 2. června v 18.30 hod. v Lomnici - účast nutná 

 

Sbírka, Den modliteb

Během bohoslužeb v neděli 4. června bude vykonána sbírka na podporu projektů Charity ČR. Na stejný den připadá také Den vzájemných modliteb lomnické farnosti a bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Pamatujme na ně v modlitbě a vyprošujme jim hojnost darů Ducha svatého. 

 

Kněžské a jáhenské svěcení

V sobotu 24. června při bohoslužbě od 9.00 hod. bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udíleno kněžské a jáhenské svěcení. Z rukou otce biskupa Vojtěcha přijme kněžské svěcení jáhen Ladislav Balabán (farnost Měřín), jáhenské svěcení přijmou bohoslovci brněnské diecéze Jaroslav Jurka (farnost Třebíč-zámek), Tomáš Marada (farnost Hodonín), Vojtěch Zahrádka (farnost Třebíč-město) a bohoslovec novoříšské kanonie premostrátů Metoděj Ján Lajčák, OPraem. Spolu s nimi budou vysvěceni také čtyři stálí jáhni. 

 

Celostátní setkání mládeže

V mnoha mladých dost možná ještě nyní doznívají zážitky z loňských Světových dní mládeže v Krakově. Na tuto velkou událost letos naváže Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude zcela jistě chudší co do účastníků, ale jistě ne co do přátelských setkání a sdílení radosti z víry. Setkání, jehož mottem je v Bibli nesčetněkrát se opakující Nebojte se!, bude probíhat ve dnech 15. - 20. srpna. Více zde. Při přihlášení do 30. května zaplatí účastníci zvýhodněno částku. 

 

 

Maria je cesta, která vede ke Kristu.

sv. Jan Pavel II.