Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Společné setkání biřmovanců

V sobotu 29. dubna se bude konat společné setkání biřmovanců z Lomnice, Brumova a Unína. Setkání zahájí mše sv. v 9.00 hod., poté bude následovat dopolední a odpolední program na orlovně v Lomnici v režii pracovníků Diecézního centra života mládeže Mamre, v jehož sídle v Osové Bítýšce v posledních letech probíhají naše orelsko-farní tábory. Závěr okolo 15.00 hod. 

 

Svátost nemocných

O 3. neděli velikonoční při mši svaté u Svatého Stanislava bude udílena svátost nemocných. Spolu se svátostí smíření jde o svátost uzdravující. Není určena jen umírajícím, ačkoli poslední chvíle lidského života přirozeně doprovází. Přijmout ji mohou věřící vážně nemocní, starší 60 let, kteří pociťují, že jim ubývají síly, a ti, které čeká náročná operace v souvislosti s nebezpečným onemocněním. Svátost nemocných uzdravuje na duši i na těle, dodává útěchu a posiluje naději, že účastí na Ježíšově utrpení máme podíl také na jeho vítězství. 

 

Pouť ke Sv. Stanislavu

170507_sv_stanislav_web-----kopie--2-.pngTřebaže to tak nyní nevypadá, jaro je v plném proudu a měsíc květen co nevidět v bohatosti otevře nejen květy zahrad a luk, ale také i poutní období v naší farnosti. První titulární slavnost prožijeme stejně jako každý rok u Sv. Stanislava, letos se tak stane v neděli 7. května. Poutní den zahájí mše svatá v 7.30 hod. ve farním kostele v Lomnici, odkud o hodinu později vyjde procesí ke kostelu sv. Stanislava. Ve stejnou dobu vyrazí také procesí z Černovic. Oba poutnické proudy se setkají nad kostelem u lyžařského vleku. Poutní mše svatá u Sv. Stanislava začne v 11.00 hod. a jejím hlavním celebrantem bude P. Tomáš Šíma, duchovní správce farností Olešnice, Rovečné a Černovice. Po mši svaté bude pro všechny poutníky připraveno občerstvení, na ty nejmenší čeká další ročník několikaboje Staniborec. 

 

Farní pouť

provodov.pngCílem letošní farní pouti v pondělí 8. května budou dvě poutní místa olomoucké arcidiecéze ležící blízko Zlína - Provodov a Štípa. První z nich, jak už název místa napovídá, je spojeno s léčivým pramenem. A trochu i s Lomnicí. Na počátku 18. století se nemocné ženě provodovského mlynáře zjevil ve snu stařeček a zavedl ji na místo, kde najde pramen, který ji zbaví jejich potíží. Vyzval ji, aby o místě řekla i druhým. Později, když onemocněl hrabě Serényi, majitel luhačovického panství, poradila mu mlynářka, aby vystavěl kapli, a Panna Maria se přimluví i za jeho vyléčení. Poutě na druhém místě, ve Štípě, sahají až do 14. století. Socha Panny Marie Štípské, jedna z nejstarších na Moravě, byla nalezena v korunách stromů ve štípském háji. Na tomto místě pak vznikl kostel. Nynější poutní chrám s klášterem si letos připomíná 400 let od vydání zakládací listiny. Přihlašování ve farním kostele, na vesnicích u pana faráře. Odjezd v 6.00 hod. z Lomnice, návrat okolo 18.00 hod. 

 

Setkání biřmovanců

Lomnice - pátek 5. května v 19.00 hod. na faře

Brumov - sobota 13. května v 19.00 hod. v kapli 

Unín - neděle 7. května v 8.45 hod. v kostele

 

Celostátní setkání mládeže

V mnoha mladých dost možná ještě nyní doznívají zážitky z loňských Světových dní mládeže v Krakově. Na tuto velkou událost letos naváže Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude zcela jistě chudší co do účastníků, ale jistě ne co do přátelských setkání a sdílení radosti z víry. Setkání, jehož mottem je v Bibli nesčetněkrát se opakující Nebojte se!, bude probíhat ve dnech 15. - 20. srpna. Co vás, milí mládežníci, v Olomouci čeká? To a mnohem více se dozvíte zde.

 

 

Lásku bez kříže nenajdeš a kříž bez lásky neuneseš.

sv. Jan Pavel II.