Jdi na obsah Jdi na menu

Modlitební most 2016

Stojíme na prahu liturgického období, jež bezesporu patří mezi ta nejvíce oblíbená. Nastává čas, který nás zve ke ztišení, abychom dokázali lépe naslouchat Bohu a připravili svá srdce na příchod našeho Spasitele a Vykupitele. Začíná advent.

Je to velká příležitost k duchovní obnově a přípravě na Vánoce, kdy si připomínáme, že Bůh se z lásky k člověku stal jedním z nás. V adventu se učíme být vnímavými, uvědomovat si, že Ježíš přichází stejně jako tehdy a touží se narodit v našich srdcích. Přichází k nám o adventu, přichází k nám každý den našeho života. 

Adventem se otevírá nový liturgický rok. Jeho barvou je fialová, jež symbolizuje naději a očekávání. Růžová, barva radosti patřící ke třetí neděli adventní, pak ukazuje, že se brzy dočkáme toho, jehož příchod očekáváme. Symbolem, bez kterého bychom si toto období uměli jen těžko představit, je věnec se čtyřmi svíčkami. Doprostřed se dává ještě pátá svíčka, jež představuje narozeného Ježíše a dává poznat, že advent a Vánoce jsou v těsném spojení, kde by jedno bez druhého nedávalo smysl. 

Mnozí z nás si možná vzpomenou na příběh o čtyřech svíčkách - pokoji, víře, lásce a naději. Z tohoto krásného příběhu vychází náš letošní modlitební most, který se bude klenout přes celou dobu adventní. Bude probíhat o  pěti po sobě následujících nedělích - o čtyřech adventních a slavnosti Narození Páně. Každá neděle má své téma, svou vlastní modlitbu s úmyslem, jenž odkazuje na příběh o čtyřech svíčkách. Tuto čtveřici pak v našem modlitební mostu doplňuje pátá svíčka - radost. 

Záleží jen na vás a vašich časových možnostech, kdy a jakým způsobem se během těchto pěti nedělí na daný úmysl pomodlíte. Můžete se modlit jen modlitbu samotnou při zapalování jednotlivých svíček na adventním věnci, můžete přidat Otčenáš a Zdrávas, desátek či celý růženec. Do modlitby můžete vložit také konkrétního člověka či více lidí, kteří ve svém životě právě potřebují  pokoj, víru, lásku, naději či radost. 

 

modlitebni-most-2016-----kopie.png

 

Kdo chce zapalovat srdce druhých, musí nejprve hořet sám. Vyprošujme si tedy v letošním adventu, aby Pán rozžehl v našich srdcích mír, víru, naději, lásku a radost, abychom je mohli předávat a zapalovat v lidech, s nimiž se setkáváme.