Jdi na obsah Jdi na menu

Novéna za mír

Z adventu zbývá už jen několik málo dní a světlo čtyř svící na adventním věnci nám dává poznat, že ten, kterého očekáváme, je už opravdu blízko. Během adventu pro něho připravujeme cestu, snižujeme hory naší pýchy a rovnáme údolí našich slabostí. To nejdůležitější nás ale čeká až na samém prahu vánočních svátků, kdy Pán přijde ke dveřím našeho srdce a zaklepe. Touží vejít, aby se mohl narodit v našich srdcích a znovu tak přijít na tento svět. Záleží jen na nás, zda ty dveře, které mají kliku zevnitř, otevřeme a necháme se naplnit láskou, pokojem a radostí. Pokud ano, naplní Pán naše srdce v takové míře, až láskou, pokojem a radostí přetékají. A my jsme povoláni k tomu, abychom to vše předávali dál našim blízkým, známým i neznámým v našem okolí, celému světu.

Často si přejeme šťastné a veselé Vánoce, říkáváme, že to jsou svátky klidu a míru. Je velkým Božím obdarováním, že pro většinu z nás takovými opravdu jsou. V uplynulém roce jsme si totiž více než kdykoli předtím mohli uvědomit, že život v klidu a míru není něčím samozřejmým, ale je to velká milost, o kterou je třeba neustále prosit pro sebe i celý svět. Na to bychom chtěli pamatovat při modlitebním mostu, v němž se každý rok v čase vánočních svátků duchovně setkáváme a společně předkládáme naše prosby dobrému Bohu. Tentokrát do něj chceme vložit rány a bolesti dnešního světa a pamatovat na ty, kteří v klidu a míru nežijí, na ty, pro něž šťastné a veselé nejsou letos jen poslední dny roku. Chceme vyprošovat lásku, pokoj a radost do srdcí všech lidí na tomto světě. 

Letošní modlitební most má podobu NOVÉNY ZA MÍR. Novéna je devítidenní pobožnost konaná na určitý úmysl. My se budeme postupně od Štědrého dne do Nového roku, na který připadá Světový den míru, každý den společně modlit za jeden z devíti úmyslů odkazujících na aktuální dění ve světě. K naší novéně za mír se může přidat každý člověk dobré vůle. Záleží jen na vás a vašich možnostech, kdy se během dne na daný úmysl pomodlíte a zda to bude Otčenáš a Zdrávas, desátek, celý růženec či jiná modlitba vám blízká.

Do naší společné modlitby chceme zvláštním způsobem přizvat také Pannu Marii, Královnu míru, aby se spolu s námi modlila tak jako s Ježíšovými učedníky po jeho Nanebevstoupení a aby společně s námi vkládala úmysly této novény do rukou svého narozeného Syna, který je Láska, Pokoj a Radost. 

novena-za-mir.jpg

formát PDF

Těšíme se na setkání v modlitbě a přejeme vám klidný a pokojný závěr adventu a požehnané vánoční svátky plné lásky, pokoje a radosti.