Jdi na obsah Jdi na menu

SPOLČO 2012/2013

Datum Shrnutí a úkol

Odkazy

 4.10.2012  Tak jsme se po prázdninách opět sešli! Protože mezi nás přibyly nové tváře, museli jsme se navzájem představit (jak? no anglicky, přece!). Aby nám spolu bylo dobře, domluvili jsme i pravidla, která chceme dodržovat. Nakonec jsme stihli i krátkou luštěnku o sv. Václavu.  
 11.10.2012  Místo, kde je mi dobře... Nezáleží na tom, kde místo je, ale jestli je na něm s námi Pán Ježíš. Také jsme se něco dozvěděli o knize žalmů a zvládli jsme i kvíz o Panně Marii.  
 18.10.2012  Pán Ježíš byl taky misionář! Učinili jsme toto skandální odhalení! Chodil po Judsku, kázal a pomáhal lidem. Totéž dělají i dnešní misionáři - chodí po světě, kážou a pomáhají ostatním. Prozkoumali jsme mapu, abychom věděli, kudy Pán Ježíš chodil a připravovali jsme se na misijní neděli.  
 25.10.2012  Spolčo není - jsou prázdniny. Jaká škoda...   
 1.11.2012

 Uvědomili jsme si, že smrt není konec, ale začátek. Kdo s Kristem zemřel, vstane s ním i z mrtvých. Protože -"kdo věří ve mne,..." Jan 11, 25-26. I přes nepřízeň počasí jsme vyrazili také na hřbitov zapálit svíčku a krátce se pomodlit.

 
3.11.2012 V sobotu vyrazili ti nejodvážnější Spolčáci na Děkanátní setkání do Tišnova. Uviděli perfektní scénku, poslechli si svědectví vojenského kaplana, zahráli napínavou hru, dověděli se zajímavosti ze života pana děkana, prožili mši sv. a užili si závěrečný koncert. Našli také nové kamarády a zažili spoustu legrace. Setkání se velice vydařilo. Díky vám, organizátoři, díky vám, Spolčáci a všichni účastníci! Za rok zase  foto
8.11.2012 Přišlo nás jen málo, tak jsme vzpomínali na prázdniny - prohlíželi jsme fotky z táborů a víkendovek.  
15.11.2012 Modlitba - co to vůbec je? Co Bohu říct? Proč se vlastně modlit?Video, diskuse, polemika, brainstorming. Závěr z diskuse: modlitba není o tom, kolik se denně pomodlíme růženců!  
22.11.2012 Co vím o Bibli? Co je to Nový zákon? Co je Starý zákon? Kolik je v Bibli knih? V jakých jazycích byla napsaná? Jak se v ní orientovat? Protože nám tyto otázky nedávaly spát, museli jsme na ně najít odpověď. Vzali jsme si na pomoc nejen Bibli, ale i různé encyklopedie.  
23.-25.11. VÍKENDOVKÁÁÁ!! Nejen Spolčo, ale i ostatní odvážní z Lomnice a okolí. Více zde. foto
29.11.2012 Nácvik scénky na Povídání o sv. Mikuláši plakát
6.12.2012 Povídání o sv. Mikuláši - povídání, písničky, scénka, nadílka a ... spousta legrace  foto
13.12.2012 Právě prožíváme adventní dobu. Abychom si ji nějak přiblížili, zamysleli jsme se nad různými setkáními - L 1,5-13, L 1, 26-35.38 a Mt 1,18-21. Schválně, co mají tato setkání společného? I dnes můžeme zažít setkání, které nás ovlivní na celý život. Stihli jsme i těžký adventní kvíz.  
19.12.2012

Po dětské mši jsme se společně se Scholou sešli na faře, abychom s P. Ervínem zakončili rok a popřáli si krásné svátky. Po předání dárků jsme každý zapálili plovoucí svíčku a něco si přáli. Pak jsme ochutnávali cukroví a hráli napínavou hru.

Milí Spolčáci, zpěváci ze Scholy a vůbec všechny děti - díky za vaše nasazení, díky za vše dobré, co děláte. Přejeme vám požehnané svátky a do nového roku ať se vám splní každé přání

 
3.1. 2013 Spolčo NENÍ!  
10.1.2013 První setkání v roce 2013. Jak začneme? Pitím kvetoucího čaje, dokončením adventního kvízu a povídáním si.  
17.1.2013 Jak vnímám Boha? Jako starce na obláčku? Jako policistu? Jako automat na modlitbu? Nebo jenom jako něco imaginárního nade mnou? Našli jsme odpověď! 1.Jan 4;16b - "Bůh je láska"! Vytvořili jsme i svůj vlastní žalm.  
24.1.2013 Z čeho poznám jaký Bůh ve skutečnosti je? Zkusili jsme se zamyslet nad příběhem slepého žebráka Bartimea (Luk. 18;35-43). Uvědomili jsme si, že se Bůh slitovává nad chudákem, že je k nám milosrdný a laskavý. Nakonec jsme luštili Brailovo písmo.  
31.1.2013 Abychom si zopakovali, co už všechno víme, přiřazovali jsme k jednotlivým veršům žalmu 146 (verš 5-9) události ze Starého a pak i z Nového zákona. Ujistili jsme se, že Pán je pořád stejný - milosrdný, laskavý, pomáhající, spravdlivý, mocný a odpouštějící. Dával Izraelitům manu na poušti, vyvedl je z Egypta, zachránil Noema před potopou, vzkřísil syna naimské vdovy, nasytil pět tisíc, a mnoho dalšího. Také my se můžeme na jeho milosrdenství spolehnout i dnes. Na konec dostal každý Spolčák dopis od našeho Tatínka.  
2.2.2013 21 dětí z Lomnice a okolí vyrazilo na výlet do Brna. Prozkoumali Moravskou vesničku, kostnici u sv. Jakuba a kasemata na Špilberku. Díky všem zúčastněným za velké nasazení a vytvoření pohodové atmosféry, kterou můžete nasát zde. foto
7.2.2013 Cože to bude za týden ve středu za den? A jak dlouho trvá doba postní? A jaká je liturgická barva této doby? A která neděle je radostná? Uznejte sami, že jsme to museli zjistit!  Také jsme ještě zopakovali hlavní myšlenku z minula a zahráli hru.  
14.2.2013 Jsou prázdniny - Spolčo není, jaká škoda ...  
21.2.2013 Spolčo NENÍ!  
28.2.2013 Bude se volit nový papež. Tak jsme si o tom chvilku povídali, abychom věděli, jak taková volba vlastně probíhá. Kdo může být zvolen? Kolik kardinálů volí a kde volba probíhá? Také jsme se zamysleli nad odkazem sv. Cyrila a Matoděje. Kolikpak let letos slavíme od jejich příchodu?  
7.3.2013 Je jaro... Tak nebudeme přece sedět v klubovně! Vyrazili jsme ven a užívali si jarního vzduchu.  
14.3.2013 Pro odlehčení jsme si zahráli deskovou hru, která opakuje události ze života Pána Ježíše. Byla to hra velmi napínavá - málem nám ujel autobus domů, aniž bychom znali vítěze...   
21.3.2013 Je postní doba. A během postní doby se modlíme křížovou cestu. A co to je křížová cesta? Kolik má zastavení? Co Ježíš prožíval, když nesl kříž, šel na Golgotu a lidé si na něj ukazovali prstem?  
28.3.2013 Jsou prázdniny - Spolčo není, jaká škoda ...  
4.4.2013 Opakování je matka moudrosti  A tak sice už je po Velikonocích, ale my jsme si zopakovali události pašijového týdne.  
11.4.2013 O Ježíši Kristu toho víme poměrně dost. Ale víme také něco o Duchu sv.? Brainstorming + křížovka.  
18.4.2013 Pokračování v tématu o Duchu svatém - diskuse nad koláží. Každý jsme jiný, ale dohromady tvoříme jedno společenství, které sjednocuje Duch svatý. Také jsme stihli krátkou hru venku.  
25.4.2013 Velká část Spolča je i členem Scholy. Tak jsme se vypravili do Chráněného bydlení Skryje, abychom tamějším obyvatelům zazpívali a prožili spolu pěkné odpoledne. foto
2.5.2013 Pokusili jsme se zamyslet nad tím, jak si představujeme ideální hostinu. Zjistili jsme, že také existuje eucharistická hostina, která je možná důležitější než všechny ostatní hostiny. Uvědomili jsme si, že eucharistická slavnost má mnoho rovin - nejsvětější oběť, památka, očekávání, lámání chleba, shromáždění, apod.  
4.5.2013 Již podruhé v tomto školním roce jsme se vypravili na Děkanátní setkání mládeže - tentokrát do Doubravníka. Akce to byla velmi povedená - jak je vidět zde. Děkujeme a těšíme se na další setkání. foto
9.5.2013 Venku je krásně - svítí sluníčko - tak přece nebudeme sedět v klubovně! Vyrazili jsme tedy ven a hráli různé hry.  
16.5.2013 Hraní her se nám zalíbilo natolik, že jsme po krátkém zamyšlení se nad příběhem o seslání Ducha svatého, pokračovali v hraní.  
23.5.2013 Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Proč je nám Panna Maria vzorem? Protože její víra byla pevnější než skála. Také jsme si zopakovali průběh mše svaté. Na závěr dostal každý Spolčák malou odměnu za celoroční snažení.  
30.5.2013

Poslední společné setkání v tomto školním roce je třeba řádně oslavit. Jak? Nejlépe výletem. Rozhodli jsme se, že se vydáme do Brna. Navštívili jsme Diecézní muzeum Petrov, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o judaismu a křesťanství. Také jsme navštívili sestry z misijní rodiny Donum Dei. Vyřídili jim pozdravy, předali přáníčko, pochutnali si na palačinkách a vyrazili domů. I přes uplakané počasí se výlet vydařil.

Milí Spolčáci, krásné prázdniny a v září AHÓÓÓJ!

foto