Jdi na obsah Jdi na menu

Spolčo 2013/2014

Datum Shrnutí a úkol

Odkazy

 26. září Tak jsme se po prázdninách opět sešli - nejen staří známí, ale i nové tváře. Nejprve jsme si vyjasnili, proč vlastně chodíme do Spolča. Shodli jsme se na tom, že chceme jít SPOLEČNĚ za Ježíšem. Co to ale znamená v praxi? Diskuse + symbolické znázornění naší společné cesty. Poté jsme si povídali o člověku, který také šel za Ježíšem - o sv. Václavu.  
 3. října Když už jdeme za Ježíšem společně, chtělo by to asi pravidla, která budeme dodržovat, abychom mohli fungovat jako skupina. V menších skupinkách jsme pravidla nejen vymysleli, ale i dramaticky ztvárnili. Také jsme se bavili o člověku, který má 4.10. svátek - o sv. Františku z Assisi. Debata se stočila i na jiného Františka - současného svatého otce. Zdalipak víte, kolikátým je papežem v historii církve?   My už ano!     
10. října Pokusili jsme se trochu více zamyslet nad pravidly. K čemu vlastně jsou? V Matoušově evangeliu jsme nějaká našli (např. Mat. 5:42; 7:1-2), zkusili jsme je převést do současnosti, přiřadit k nim přikázání z desatera a najít odpověď na to, co se stane, když se podle nich budeme řídit (Lk 6:20-23). Také jsme si stihli zahrát krátkou hru.  
17. října Nejprve jsme ve skupinkách přetvořili text Lk 18:1-8 na bulvární novinou zprávu. Pak jsme se zamysleli, o čem že vlastně tento úryvek pojednává - mluví se v něm o modlitbě. A protože je říjen, uvědomili jsme si, že existuje osvědčená modlitba - růženec. Z kolika desátků se skládá? Jaká jsou růžencová tajemství? Kdy vlastně vznikl? A proč? Jak vypadá? ... Hledali jsme na toto odpovědi a luštili křížovku.    
24. října Spolčo není - jaká škoda  
31. října Poté, co jsme si zopakovali hlavní myšlenku z minula, vydali jsme se na hřbitov, abychom zapálili svíčku a krátce se pomodlili za zesnulé.  
7. listopadu Ještě jednou jsme se zamysleli nad růžencem, zopakovali jsme si všechno, co o něm víme, zkusili jsme vymyslet vlastní tajemství a nakonec jsme se jeden desátek společně pomodlili.    
8.-10. listopadu VÍKENDOVKA - Na přelomu věků foto
14. listopadu Spolčo není  
21. listopadu Končí rok víry, zkusili jsme se zamyslet nad tím, jakému Bohu vlastně věříme. Také jsme dodělávali přáníčka.  
29. listopadu Nacvičujeme mikulášskou scénku.  
6. prosince Místo promluvy na dětské mši sv. předvádíme krátkou scénku o životě sv. Mikuláše. foto
12. prosince Je advent, blíží se oslava narození Spasitele... Co o této události vlastně víme? Každý samostatně vyplňuje pracovní list, hledá v Bibli texty, které se vážou k událostem kolem narození Ježíše Krista.  
20. prosince

Setkali jsme se s členy Scholy, abychom společně prožili poslední letošní schůzku. Předali jsme si dárky, které jsme vlastnoručně vyrobili, podarovali jsme i pana faráře, zobali cukroví, zazpívali si a prožili pohodový podvečer.

Tož, milí spolčáci, po novém roce opět v plné parádě!

foto
 9. ledna Je už sice po vánočním okatávu, ale i přes to jsme formou komixu zopakovali vánoční příběh.  
11. ledna Společně se Scholou jsme se vypravili do Domova sv. Alžběty, kde jsme zazpívali při mši sv., kterou celebroval P. Chromeček. Po mši nám sestry Františkánky připravily drobné občerstvení. Děkujeme a těšíme se na další setkání. foto
16. ledna Sešlo se nás docela málo, tak jsme hráli pexeso. Ale ne ledajaké!! Prověřili jsme, zda máme bystré hlavičky - víte, co je to pluviál, patena nebo alba? My už ano   
23. ledna Připravili jsme se na nedělní evangelium a zamysleli se nad křtem Pána Ježíše. Proč byl vlastně pokřtěn, když neudělal žádný hřích? Odpověď jsme našli v evangeliu sv. Matouše 3;15...  
27. ledna Do "křesla pro hosta" jsme pozvali dva studenty teologického konviktu, ktečí měli co dělat, aby dokázali zodpovědět na naše záludné otázky. Děkujeme jim za jejich čas a ochotu s námi pobýt a podělit se o zajímavé okamžiky ze života. Přejeme hodně vytrvalosti na zvolené cestě.  
6. února Abychom nastarovali své šedé buňky mozkové, naučili jsme se nedělní evangelium zpaměti. Zjistili jsme, že my jsme sůl země a světlo světa. Kdo jiný než my by měl svědčit o Pánu Ježíši? Zaroveň jsme si ale položili otázku, jak se vlastně takový křesťan pozná?  
13. února Společně jsme se zamysleli nad textem evangelia - Marek 7:31-37. Vyzkoušeli jsme si jaké to je, když člověk neslyší - odezírání a prstová abeceda. Zvládli jsme si i zahrát hříčky do krabičky.  
6. března Připravili jsme se na nedělní mši svatou tím, že jsme si přečetli evangelium a zkoušeli si co nejvíce zapamatovat. Také jsme luštili křížovku a opakovali, co všechno víme o postní době. Zvládli jsme se i zamyslet nad tím, jakým způsobem znázorňujeme Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého.  
13. března Protože začalo svítit sluníčko, nemohli jsme zůstat sedět v klubovně, a tak jsme vyrazili na farní dvůr hrát míčové hry.  
20. března Zopakovali jsme všechno, co jsme si zapamatovali z předminula. Utřídili jsme si, co víme o křížové cestě a pašijích.  
21.-23. března VÍKENDOVKA! Jarní olympijské hry v Ochozi u Brna  foto
27. března Připravovali jsme se na neděli - zkoušeli jsme, jaké to je, když člověk nevidí. Také jsme opakovali křížovou cestu.  
3. dubna Zopakovali jsme nedělní evangelium - Jan 9:1-41. Zajímalo nás, jestli slepý neviděl proto, že jeho rodiče zhřešili? Co všechno se mohlo a nemohlo dělat v sobotu?  
10. dubna Blíží se nám největší křesťanské svátky v roce. Co o nich vlastně víme? Opakování ve skupinách.  
12. dubna Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem v Brně  
17. dubna Spolčo není - Velikonoční prázdniny  
24. dubna Zopakovali jsme si, co víme o Velikonocích a také jsme se dozvěděli něco málo o tom, co je to svatořečení a jak se toto liší od blahořečení.  
1. května Spolčo není - státní svátek  
8. května Spolčo není - státní svátek  
15. května Společně se Scholou zpíváme na mši sv. v Chráněném bydlení ve Skryjích.  
22. května Protože byli nedávno blahořečení dva papežové, zopakovali jsme si, co vlastně o papežích víme, jakou mají "náplň práce" a čím se liší od biskupů a farářů.  
29. května Květen je měsíc Panny Marie. Co o ní víme? Kdo je Panna Marie a co pro mě osobně znamena? Vyzkoušeli jsme metodu pětilístek.  
5. června Skoro poslední Spolčo v tomto školním roce. Jak ho prožijeme? Zopakujeme si, co všechno jsme zvládli, co si pamatujeme. Nesmíme zapomenout na vysvědčení a pro každého je připravená odměna.  
9. června

Jak zakončit Spolčo a přivítat prázdniny? No přece zmrzlinou!! Vyrazili jsme tedy na sladkou pochoutku 

Milí spolčáci, krásné prázdniny vám všem a v září opět AHOOJ!

foto