Jdi na obsah Jdi na menu

Pouť na Veselí

Neděle 19. 7. 2020 patřila veselské pouti ke cti Panny Marie Karmelské. Po mši svaté P. Ervín požehnal čtrnácté zastavení nově budované křížové cesty z Lomnice, po které putují farníci každý Velký pátek již dvanáct let. Byla to slavnost díků: dobrému Bohu, Panně Marii a všem lidem, kteří se na životě zdejší kaple a farnosti podílejí. A byla to také slavnost radosti po vzoru Mariina Magnificat... Ať tedy naše srdce velebí Pána neustále.

Foto: Vladimír Vecheta