Jdi na obsah Jdi na menu

Žehnání adventních věnců

V neděli 28. listopadu se již tradičně žehnaly adventní věnce. Děti přinesly k oltáři rozžehnuté lucerničky na znamení blížícího se příchodu Světla, a pro radost pak dostaly první část adventní skládačky, která jim připomíná radost a naději skrytou ve starozákonním čtení první neděle adventní:

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“ (Jer 33,14-16)

Foto: Zita Kopáčková